Vägledning-stresshantering

Vi samtalar om en fråga eller ämne som känns viktigt för dig och som stressar dig.   Det kan  vara en konflikt på arbetet? Kanske lägger du för mycket tid på jobbet så du känner att privatlivet blir lidande? Eller kanske du inte känner dig tillfreds utan tänker att du nog behöver förändra något i ditt liv men du vet inte riktigt vad och hur. Det kan handla om hur livet är, hur det varit och hur du vill att det ska vara. Om du ska ​ acceptera en viss situationen eller förändra den. Du kan vara tveksam till om du klarar av att genomföra/hantera  det du kommit fram till. Samtalet ger dig vägledning i hur du ska ta nästa steg framåt.