Vägledning-stresshantering

Vägledningssamtal för förändring och stresshantering. Känner du dig stressad och orolig?
 Har du ett dilemma som skaver?
Med mig där du tar upp frågor eller ämnen som känns viktiga för dig för att minska din stress.
Det kan handla om;
Hur livet är
Hur livet varitHur du vill att livet ska bli.Vad du behöver förändra
Vad du behöver acceptera
Hur ska du göra en förändring
Tveksamhet till att klara av att genomföra en förändring

Jag vägleder och coachar dig för att du själv lättare ska komma fram till svaren på dina frågor. Det handlar alltså inte om någon terapi eller behandling. Samtalar gör vi antingen utomhus, eller i någon av gårdens byggnader som soldattorpet eller i grillkåtan.
Ibland räcker ett samtal och ibland behövs en hel samtalsserie.