Samtal

Naturen och skogen runt gården inbjuder till mellanmänskliga och genuina samtal.

Vägledningssamtal & Motiverande samtal

Stödjande samtal & Bearbetningssamtal

Existentiella samtal & Coachande samtal

Individuella samtal & Gruppsamtal