Existentiella samtal- om livsfrågor

Existentiella samtal stärker din resiliens, dvs den ökar din förmåga att handskas med svårigheter som hör livet till och att återhämta dig från påfrestningar och stress. I samtalen  erbjuds plats för reflektioner kring alla former av livsfrågor. Vad är meningen och målet med mitt arbete? Lever jag utifrån någon annans värderingar än mina egna?  Vad är ett gott liv för mig? Som hjälp för reflektion och samtal använder jag samtalskort.  De tar upp teman som exempelvis mening-tomhet, tillhörighet- ensamhet och tillit- tvivel. Hur du tänker, känner och handlar kring olika livsfrågor påverkar ditt ledarskap och hur du tacklar svårigheter som hör livet till. Genom samtalet kommer du till insikt om vad som är viktigt för dig. Insikten gör att du vet hur du ska hantera oönskade förändringar och underlättar för dig att återhämta dig till ett balanserat läge igen. Du blir tryggare och mer resilient. I första hand samtalar vi i naturen.