Samtal om livsmod, livsmening & livsglädje

Boosta din existentiella hälsa genom samtal om livsmening och livsglädje i gårdens rogivande miljö.
Existentiell hälsa handlar om;
Hur du ser på dina möjligheter i livet
På vilket sätt du hanterar förluster och kriser
Enligt WHO finns det åtta livsaspekter av existentiell hälsa.
Ett nyfiket och konstruktivt förhållningssätt till dessa aspekter ökar möjligheten till god existentiell hälsa.
Samtalskort
Samtalskort används för att  inspirera till samtal som utvecklar dig och hjälper dig hitta nya vägar i livet.
Varje tema omfattar tre frågor: hur du tänker, känner och handlar.
Frågorna lyfter fram mönster som hindrar dig från att komma vidare i livet eller som stimu­lerar dig att utvecklas och hitta nya vägar.  Kortens teman är:
Upplevelse av sammanhang
Existen­tiell styrka och kraft
Tillit som livskraft
Meningen med livet
Upplevelse av helhet
Harmoni och inre lugn
Upplevelse av förund­ran och förhoppning.