Sorgbearbetning- för att klara stegen framåt 

Har du varit med separation, sjukdom, dödsfall eller någon annan förlust? Kanske du besväras av trötthet, koncentrationssvårigheter eller skuldkänslor? Har du svårt att känna harmoni och glädje? Vid alla sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner, vilket är normalt och naturligt. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd, men skulle du inte göra det om du visste hur?

Bristande kunskap om hur vi bearbetar olika sorger och förluster kan leda till problem och onödigt lidande.
 Jag ger dig ett konkret och effektfullt verktyg att använda vid sorg, kris och förändringsprocesser.

I gårdens rogivande och trygga trygga miljö handleder jag dig genom " Programmet för Sorgbearbetning™. Handledningen sker i grupp eller individuellt, beror på ditt önskemål. 

”Människan vid en djup personlig kris, som till exempel vid sorg och sjukdom, kan ha lättare att knyta an till och känna trygghet i naturen. Detta då andra människor upplevs i olika grad som kravfyllda beroende på djupet i individens kris. Då kan en gammal ek eller mossig sten signalera fasthet och stabilitet och vara ett stöd”(Patrik Grahn, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp).