Motiverande samtal

Motiverande samtal(MI) är evidensbaserad och   passar i alla sammanhang när du behöver hjälp med att ändra ett beteende eller du vill göra en livsstilsförändring.  Jag lyssnar helt och fullt ut och försöker förstå ditt synsätt, visar att jag tror på din förmåga att hitta de rätta vägarna i ditt liv och stimulerar dig till att ta steg framåt i rätt riktning.

 "När man känner sig sedd, förstådd och accepterad av någon som verkligen är intresserad och har positiva förväntningar händer något viktigt. Man blir stimulerad och stärkt och växer som människa" (MI-motiverande samtal. Barbro Holm Ivarsson Gothia förlag 2009).