Om mig

Jag är en erfaren, trygg och jordnära beteendevetare och bonde med en filosofie magisterexamen i socialpsykologi i bagaget. Under många år har jag jobbat med HR-frågor och hjälpt hundratals chefer med skiftande utmaningar. Jag har också i olika sammanhang jobbat med att stödja och vägleda människor som haft erfarenhet av ohälsa.
Samtal och naturvistelse är kraftfulla verktyg för vi ska vara hållbara som människor men också för att nå produktivitet och hälsosamma arbetsplatser.
Genuina samtal får oss att stanna upp och reflektera över både oss själva och omgivningen så vi kan fatta kloka beslut både på arbetet och i privatlivet. Vi lever i en relation till andra, till naturen men också till den helhet, den tillvaron vi är i. Naturen underlättar för dig att se dig själv som en del av ett större sammanhang. Det ger dig en grund att stå på, en existentiell dimension. Naturen främjar också hälsan.

Jag välkomnar dig till familjens gård med djur, jord och skog där jag erbjuder samtal, Bondgårdsretreat och upplevelser.

Mina rötter har jag på en liten bondgård i södra Östergötland där jag föddes i början av sextiotalet. När jag var 24 år tog kärleken mig till en bonde på andra sidan Vättern. 2015 fick vi möjlighet att köpa granngården till min mans föräldrahem. Min man och våra söner såg fram emot mer mark att bruka men för mig var det något helt annat som fångade mitt intresse. Det var ett sädesmagasin, ett hönshus och en liten ladugård. När jag klev in i gårdens magasin bland redskap, hinkar och diverse skräp var det kärlek vid första ögonkastet. Jag hade hittat hem. Jag sa upp mitt fasta jobb och blev kombinatör och ganska raskt blev det djur på gården.

Jag är certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™ som är ett pedagogiskt program, med terapeutiska effekter. Sorg innebär direkta förluster av någon eller något. Drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Vår psykiska och existentiella hälsa påverkas. Programmet ger dig kunskap om hur du efter en förlust, uppnår känslomässig läkning så att du återfår en känsla av balans och ökat välbefinnande. Jag är också samtalsledare vid Försvarsmakten.