Bondgårdsretreat -tid för reflektion

 Samtal och naturvistelse är kraftfulla verktyg som hjälper dig att både  vara hållbar som människa och ledare. Det är  också  verktyg för   produktivare  och  hälsosammare arbetsplatser. 

Jag hjälper dig  att stanna upp och reflektera över både dig själv och omgivningen så du kan  utveckla  ett stabilt och hållbart självledarskap.

Du lämnar bondgården med;
Ett starkare inre lugn, större självinsikt och klokare  självledarskap.
Förvissningen om att du vet  vad som krävs för att du ska vara  trygg i ditt ledarskap och i dina relationer.
En känsla av välmående.  
Större  medveten om hur  du  ska få balans i tillvaron.
Upplevelse av att ​​ din fysiska, psykiska- och existentiella hälsa har fått en boost. 

Du kommer till bondgården själv eller tillsammans med kollega/ kollegor eller partner och stannar halv-, heldag- eller över natt. Under större delen av vistelsen har du mobilen avstängd. Under vistelsen  ska du  inte prestera något utan alla aktiviteter  är kravlösa.

Genuina samtal
Samtalen kan handla om hur du får näring på ett inre plan för att leva ett gott och meningsfullt liv eller vilken plats jobbet ska ha  i ditt liv? Hur ser ditt liv ut och hur vill du ha det?  Har du insikt om vad du hinner och vad som är en rimlig ambitionsnivå både privat och på jobbet? Prioriterar du rätt saker i livet? Har du obearbetade livshändelser?
Är du tillfreds med ditt ledarskap?

Vägledningssamtal för förändring och stresshantering
Du tar upp frågor eller ämnen som känns viktiga för dig för att minska din stress. Det kan handla om hur livet är, hur det varit och hur du vill att det ska vara. Du kanske inte känner dig tillfreds utan tänker att du nog behöver förändra något i ditt liv men du vet inte riktigt vad och hur. Har du obalans mellan arbete och fritid?
​Dessa funderingar kan göra dig orolig och stressad då du inte vet om du ska acceptera situationen eller förändra den , eller hur du ska kunna acceptera livet som det blivit och är . Du kan vara tveksam till om du klarar av att genomföra/hantera  det du kommit fram till.

Skogsdopp
Jag guidar dig i  naturen och vi gör övningar  så att dina sinnen öppnas upp och du upplever en stund av mindfullness.

Stubbsittning
Du tränar i att vara  stilla och möta dig själv. Du får kontakt med de egna livsfrågorna och får ökad självkännedom som gör att du kommer göra egna val och prioriteringar. Också detta en form av mindfulness.

Förundranspromenad
Under delvis tystnad promenerar vi i naturen runt gården och stannar upp för att ta in naturen.

Boende i soldattorp
 Här får du tid för återhämtning, reflektion och samtal med dig själv. Här får du en paus från vardagen och tid att vårda dig själv.

Övernattning i skogen
Vakna till fågelsång och trädens sus. Här får du avskildhet och vila.

Närkontakt med gårdens djur
Får, höns,kossor,katter och kaniner välkomnar dig.

Walk and Talk
 Samtal under en promenad i naturen.

Matlagning utomhus
Lunch och middag lagas till utomhus eller beställs färdig från den lokala livsmedelsbutiken.

Övrigt
Jag föreslår ett upplägg av vistelsen utifrån dina behov och önskemål. Du får en offert efter att jag stämt av med dig att förslaget på aktiviteter motsvarar  dina förväntningar.
 Under större delen av vistelsen har du mobilen avstängd. Under vistelsen  ska du  inte prestera något utan alla aktiviteter  är kravlösa.

Vi avger tystnadslöfte vid ankomst till gården.  Hantering av personuppgifter sker enligt GDPR. Uppgifter om namn, mailadress, och telefonnummer sparas för att jag ska kunna leverera efterfrågad tjänst, svara på förfrågningar och hålla kontakt för eventuell utvärdering av vistelsen/behov av ytterligare aktivitet.