Ledarskap

Samtal och naturvistelse  är två verktyg som ger en fördjupad självinsikt som utvecklar dig både som människa och ledare.
Jag är din samtalspartner och hjälper dig att stanna upp och avsätta tid både för samtal med dig själv om med mig. Det gör att en känsla du upplever en känsla av sammanhang, KASAM, vilket är viktigt för att leda sig själv och andra. När du upplever din livs- och arbetssituationen som hanterbar, begriplig och meningsfull ökar förmågan att hantera stress och påfrestningar (Antonovsky, Aaron: Hälsans mysterium, Natur och Kultur 2005) och du blir tryggare och fattar mer genomtänkta beslut. Resiliensen ökar, dvs ökad förmåga att hantera oönskade förändringar och återhämta dig  till ett balanserat läge igen.
Vistelse i naturen underlättar att närma sig livsfrågor. Gerry Larsson, professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan, menar att ett gott  ledarskap förutsätter att man har kompetens om livsåskådningsrelaterade frågor. Livsåskådning kan handla om djup förankring i ett värdesystem tex  naturfilosofiskt, humanistiskt , politiskt men kan även vara av religiöst. Förankringen kan ses som en form av inre kompass för våra handlingar.
Genom att du delar  dina tankar och dilemman med mig så blir  din tillvaro bli mer hanterbar. I samtal med mig blir du  medveten om dina värderingar och får kontakt med dina egna livsfrågor. Då kan du göra rätt prioriteringar och fatta kloka beslut. Vi lever i en oviss värld med många och snabba förändringar som du som  ledare förväntas hantera. Samtalen med mig , och dig själv, ökar din förmåga att hantera din egna   inre osäkerhet, vilket är viktigt när du ska leda andra.

Du får en fördjupad självinsikt som gör att du får syn på dig själv och förstår dina egna och andras drivkrafter och värderingar.
Genom att vi är ute  naturen så får du även en existentiell dimension och återhämtning.