Ledarskap

Min syn på ledarskap är att ledare och chefer behöver distans för att få perspektiv!

Ledare behöver återhämtning, tid för reflektion och ha balans i sina liv för att utöva ett ansvarsfullt ledarskap.
Först då kan de agera klokt och fatta beslut grundande i såväl sina egna värderingar som i sitt uppdrag.

För hållbara och och mänskliga arbetsplatser måste ledare ta sig själva och sitt ledarskap på allvar.

Utifrån en ökad självinsikt utvecklas vi som människor och ledare.