Existentiell kompetens

Existentiell kompetens handlar om hur livsfrågor påverkar människan  både på jobbet och i privatlivet.

 Mina utgångspunkter är att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan förbättras med ökad kompetens

 hos ledare och medarbetare om existentiella frågor.  

Hälsosammare och produktivare arbetsplatser. 

 Mer ansvarstagande och hållbara ledare. 

 Ett reflekterande  ledarskap 

 Större självinsikt  hos individer 

Personlig utveckling

 Klokare beslut.

Samtalskort

Med hjälp av samtalskort pratar vi om existentiella dimensioner som exempelvis

 Upplevelse av sammanhang, Tillit som livskraft, Meningen med livet och Harmoni och inre lugn.

 Hur du tänker, känner och handlar kring dimensionerna påverkar ditt ledarskap och hur du tacklar svårigheter som hör livet till.

Som ledare är man ofta ensam och har inte någon att dela sina innersta tankar och funderingar med. 
Bollplank

Jag är ditt bollplank så du hittar svaren på dina frågor inom dig själv.

Kanske har du frågor som;  

Vad är meningen och målet med mitt arbete?

Hur ska jag hantera gapet mellan ledningens krav och medarbetarnas förväntningar?

Vilka gränser ska jag sätta så jag självleder mig på ett hållbart sätt?

Hur möter jag medarbetare i sorg och kris?

Hur ska jag klara av att hantera konflikter/ kränkningar på arbetet?

Lever jag utifrån någon annans värderingar än mina egna?

Vilka livsval borde jag göra?

Vem är jag som person och ledare?