Bondgårdsretreat -få nya insikter och  perspektiv

Bondgårdsretreaten  ger dig nya perspektiv på vem du är som ledare och människa. Du får en fördjupad självinsikt och blir tryggare i att leda dig själv och andra. Du får syn på, och förstår dina värderingar och drivkrafter. Du blir trygg i att möta, samtala och leda dina medarbetare. När de blir sedda och bekräftade blir de också mer produktiva och arbetsplatsen  hälsosammare.

Den idylliska bondgårdsmiljön  med omgivande natur inbjuder till vila och eftertanke samt underlättar för dig att få kontakt med ditt inre, både det positiva och med det negativa. Du blir medveten om din existentiella hälsa och dina värderingar. Enligt  Eva Sahlins, doktor i miljöpsykologi, är det i mötet  med naturen som  existentiella reflektioner  startar  vilket sen påverkar självbilden  och synen på individens  livssituation.(To stress the importance of nature-Nature-based therapy for the rehabilitation and prevention of stress-related dosorders, Sahlin, E. Doktorsavhandling SLU Alnarp 2014).

Bondgårdsretreaten ger dig också en paus från vardagen och en stunds återhämtning. Under retreaten väljer du själv i vilken omfattning du vill vara ensam eller ha samtal med mig och vilken form av samtal vi har bestämmer vi tillsammans utifrån ditt behov.

 Avskildheten under bondgårdsretreaten  gör dig bättre på självreflektion -samtalet med dig själv där du kanske vill komma fram till vem du är och vem du vill vara. Vad är viktigt för mig i mitt arbete ? Vad ger mig mål och mening i privatlivet?

När du ägnar dig åt självreflektion lär du dig helt enkelt att förstå dig bättre och du stärker därmed förmågan att leda dig själv och andra rätt.

 När du samtalar med mig får du hjälp till att bli bättre på din inre dialog och du har någon att dela dina innersta tankar och funderingar med.  
 Jag är således både guide i gårdens omgivningar och din samtalspartner som hjälper dig att  hitta svaren på dina frågor eller dilemman inom dig själv eller tillsammans med andra.  Jag använder ibland samtalskort som underlag för samtalen och reflektion.

 Forskning visar att samtal ansikte mot ansikte ger oss ökad självkänsla och ökad förmåga att hantera andra människor (Tillbaka till samtalet- samtalets kraft i en digital tid. Sherry Turkle Daidilos AB 2015). 

Innehållet i bondgårdsretreaten anpassas efter ditt behov. Se nedan. 

Existentiella samtal -om livsfrågor

 Existentiella samtal stärker din resiliens, dvs den ökar din förmåga att handskas med  svårigheter som hör livet till och  att återhämta dig från påfrestningar och stress.  I samtalen  erbjuds plats för reflektioner kring alla former av livsfrågor. Vad är meningen och målet med mitt arbete?  Lever jag utifrån någon annans värderingar än mina egna?   Vad är ett gott liv för mig? Som hjälp för reflektion och samtal använder jag samtalskort.    De tar upp teman som exempelvis mening-tomhet, tillhörighet- ensamhet och tillit- tvivel. Hur du tänker, känner och handlar kring olika livsfrågor påverkar ditt ledarskap och hur du tacklar svårigheter som hör livet till. Genom samtalet  kommer du  till insikt om vad som är viktigt för dig. Insikten gör att du vet hur du ska hantera oönskade förändringar och underlättar för dig att återhämta dig till ett balanserat läge igen. Du blir tryggare och mer resilient.  

Vägledningssamtal-för förändring och stresshantering

 Vi samtalar om en  fråga eller ämne som känns viktigt för dig och som stressar dig.    Det kan  vara en konflikt på arbetet? Kanske lägger du för mycket tid på jobbet så du känner att privatlivet blir lidande? Eller kanske du inte känner dig tillfreds utan tänker att du nog behöver förändra något i ditt liv men du vet inte riktigt vad och hur.  Det kan handla om hur livet är, hur det varit och hur du vill att det ska vara. Om du ska ​ acceptera  en viss situationen eller förändra den. Du kan vara tveksam till om du klarar av att genomföra/hantera  det du kommit fram till. Samtalet ger dig vägledning i hur du ska ta nästa steg framåt.

Skogsbad-öppnar dina sinnen

 Jag guidar dig i  naturen och vi gör övningar  så att dina sinnen öppnas upp och du upplever en stund av mindfullness. Skogsbadet avslutas med fika.

Stubbsittning

Du tränar i att vara  stilla och möta dig själv. Du får kontakt med de egna livsfrågorna och får ökad självkännedom som gör att du kommer göra egna val och prioriteringar. Också detta en form av mindfulness. 

Förundranspromenad

Under delvis tystnad promenerar vi i gårdens  omgivningar  och stannar upp med jämna mellanrum för att ta in djuren och naturen.

Walk and talk

Samtal under promenad

Övernattning i Skogsgläntan


Vakna till fågelsång och trädens sus. Här får du avskildhet och vila.  

Närkontakt med gårdens djur

Får, höns, kossor, katter och kaniner välkomnar dig.

Boende med naturen runt knuten

I gårdens soldattorp Valsbacken  övernattar du under enkla förhållanden.

 Här får du tid för återhämtning, reflektion och samtal med dig själv. 

Övrigt

Du kommer till gården själv eller tillsammans med kollega/kollegor eller partner och stannar halv-heldag eller över natt. Mobilen har du avstängd under större delen av tiden. Under vistelsen ska du inte prestera något utan alla aktiviteter är kravlösa.  Vi avger tystnadslöfte vid ankomst till gården.

Jag föreslår ett upplägg av vistelsen utifrån dina behov och önskemål. Du får en offert efter att jag stämt av med dig att förslaget på aktiviteter motsvarar  dina förväntningar.  

 Hantering av personuppgifter sker enligt GDPR. Uppgifter om namn, mailadress, och telefonnummer sparas för att jag ska kunna leverera efterfrågad tjänst,  svara på förfrågningar och hålla kontakt för eventuell utvärdering av vistelsen/behov av ytterligare aktivitet.