Samtal   Bondgårdsretreat  Upplevelser-

få nya perspektiv på vem du är som ledare och människa.

 

LEDARSKAP


 
Jag ger dig nya  perspektiv på vem du är som ledare och människa. Du får en fördjupad självinsikt och blir tryggare i att leda dig själv och andra genom professionella genuina samtal och naturupplevelser. Tillsammans utforskar vi dina tankar, känslor och handlingar.  Du får syn på, och förstår dina värderingar och drivkrafter samtidigt som du får en existentiell dimension och återhämtning. Detta gör vi i en idyllisk bondgårdsmiljö eftersom naturkontakt är avstressande och underlättar att vara här och nu, vilket skapar en god grund för du ska komma i kontakt med ditt inre.

Bondgårdsmiljön är också kravlös, du behöver inte anstränga dig att passa in. Du kan var avslappnad och får återhämtning. Som en bonus kan du bli gladare och friskare eftersom fysisk kontakt med djur och/eller vacker natur ger också ett påslag av måbra-hormoner.  

Mina personliga erfarenheter 

Jag är uppväxt på en liten gård med djur, åkrar, beteshagar och skog. Redan som liten gick ofta och satte mig på en sten i en beteshage eller i skogen när någonting inte kändes riktigt bra. Där i naturen, och ibland hos kossorna i hagen, fann jag tröst, kände mig lugnare och starkare och aldrig ensam. Sen under mitt vuxna liv har skogen blivit en allt viktigare plats för mig för att jag ska känna en balans mellan olika delar av mitt liv.

 Där kopplar jag av, får återhämtning, idéer dyker upp och jag ser mig själv i ett större sammanhang, som en del av naturen. Naturen ger mig ett existentiellt fotfäste, problem krymper och jag får nya perspektiv. Min slutsats är att naturen är en viktig resurs för personlig utveckling. Detta stöds också av mycket forskning . Över hela världen har det publicerat tusentals studier om vilka goda effekter som naturvistelser har och det är ett forskningsområde som växer snabbt.   Forskning visar också att samtal ansikte mot ansikte ger oss ökad självkänsla och ökad förmåga att hantera andra människor (Tillbaka till samtalet- samtalets kraft i en digital tid. Sherry Turkle Daidilos AB 2015).

När du lämnar Erikstorp är min förhoppning att du fått en inre kompass och att du känner dig kraftfullare i  att möta och leda dina medarbetare. När du orkar se dina medarbetare och bekräfta dom så får du på köpet produktivare och mer välmående medarbetare.


Jag erbjuder  också kollegial handledning . Det är gruppsamtal som stärker medarbetarnas resiliens, deras  förmåga  att klara av förändringar och kunna anpassa sig till nya förutsättningar .Tillsammans med dina medarbetare reflekterar du över situationer i arbetet som teamet upplever som påfrestande och krävande. Kollegial handledning utvecklar tilliten, relationer och arbetssätt inom ett team.
 Bondgårdsmiljön är samtalsrummet vilket främjar teamets förmåga till reflektion samtidigt som de får en stunds återhämtning.  

SAMTAL

Jag  hjälper dig  att se nya perspektiv och utforska alternativa lösningar på ett problem som du har genom att vara din samtalspartner.  Samtalen är professionella då de har ett syfte och går mer på djupet än "vardagssamtal".  
Jag erbjuder också ett verktyg som hjälper  dig vid sorg, kris och förändringsprocesser, " Programmet för Sorgbearbetning™.  
 

UPPLEV

 Soldattorpet och Skogsgläntan är två rogivande platser. Det är också ställen för skogsbad, vila, lek men också för arbetsmöten. Välkommen att boka en helt egen grillplats med vindskydd, ett skogsbad eller en övernattning i Soldattorpet Valsbacken.