Samtal   Bondgårdsretreat  Upplevelser-

få nya perspektiv på vem du är som ledare och människa.

 

LEDARSKAP

Jag ger dig nya  perspektiv på vem du är som ledare och människa och genom Bondgårdsretreat och olika former av samtal.  Du får en fördjupad självinsikt och blir tryggare i att leda dig själv och andra.  Tillsammans utforskar vi dina tankar, känslor och handlingar.  Du får syn på, och förstår dina värderingar och drivkrafter. Du blir trygg i att möta, samtala och leda dina medarbetare. När de blir sedda och bekräftade blir de också mer produktiva och arbetsplatsen  hälsosammare.  
 För dig som vill  öka din förmåga  att tillsammans med kollegor reflektera över sådant som sker i krävande arbetssituationer så du blir  tryggare i ditt ledarskap, utvecklar hållbara relationer och  arbetssätt på din arbetsplatsen, erbjuder jag  samtal i form av kollegial handledning. Den  genomförs i grupp med mig som samtalsledare. Handledningstillfället blir också en stunds återhämtning för dig.  Naturen är samtalsrummet vilket vilket främjar din förmåga till reflektion och återhämtning samt ger en existentiell dimension.  

SAMTAL

Jag  hjälper dig  att se nya perspektiv och utforska alternativa lösningar på ett problem som du har genom att vara din samtalspartner.  Samtalen är professionella då de har ett syfte och går mer på djupet än "vardagssamtal".  
Jag erbjuder också ett verktyg som hjälper  dig vid sorg, kris och förändringsprocesser, " Programmet för Sorgbearbetning™.  
 

UPPLEV

 Soldattorpet och Skogsgläntan är två rogivande platser. Det är också ställen för skogsbad, vila, lek men också för arbetsmöten. Välkommen att boka en helt egen grillplats med vindskydd, ett skogsbad eller en övernattning i Soldattorpet Valsbacken.